วันอาทิตย์, 11 เมษายน 2564

การศึกษา

“โรงเรียนประชารัฐ” เปิดโอกาส สร้างความเท่าเทียม สร้างอนาคตการศึกษาให้เยาวชนในพื้นที่ จชต. (มีคลิป)
ส่องนโยบายรัฐอุดหนุนช่วยเหลือการศึกษานักเรียนโรงเรียนเอกชน จชต.
แผนการศึกษาชายแดนภาคใต้ 20 ปี
พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ.ประชุมติดตามขับเคลื่อนค่ายพัฒนาเพื่อการเรียนรู้ สังคมพหุวัฒนธรรม จชต.
“โรงเรียนประชารัฐ” สร้างการศึกษาที่ดีให้กับน้องๆในพื้นที่ จชต.(มีคลิป)
แม่ทัพภาคที่ 4 เปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโรงเรียนเอกชนในพื้นที่ จชต.
“ขอบคุณรัฐบาล” ที่ยกระดับการศึกษาปอเนาะใน จชต.ให้มีคุณภาพและเป็นมาตรฐานมากยิ่งขึ้น
มาแล้ว!! กิจกรรมดีๆ“ติวข้น..ค้นฝัน”เพิ่มศักยภาพทางวิชาการเพื่อน้องๆในพื้นที่ จชต.
รัฐบาลให้ความสำคัญ“ตาดีกา”เชื่อสามารถผลิตเยาวชนเป็นคนดีคนเก่งของสังคมไทยได้
รัฐบาลจัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สอนตาดีกา เพื่อให้รู้ถึงจุดหมายของความรู้สู่เส้นทางอิสลามอย่างถูกต้อง