วันพฤหัสบดี, 3 ธันวาคม 2563

บทความแปลภาษา

ประธานอิสลามยะลา เตือนชาวมุสลิมเคร่งครัดปฏิบัติตนป้องกันจากโรคโควิด-19 (ภาษาอาหรับ)
Mengingatkan oleh Pengerusi Majlis Agama Islam Wilayah Yala akan umat Islam untuk mengketatkan ia akan tingkah lakunya untuk mencegahkan ia daripada penyakit COVID-19.
ประธานอิสลามยะลา เตือนชาวมุสลิมเคร่งครัดปฏิบัติตนป้องกันจากโรคโควิด-19(ภาษามลายู)
ICRC visits the 4th general meeting to discuss the situation in the southern border provinces. Ready to fully cooperate.
بتاف فرلواوليه تنترااونتوق ماسوق كفندق. ทำไม………..ทหารต้องเข้า โรงเรียนปอเนาะ(ภาษามลายู)
في حالة الاستحمام الجنازة وليس الاستحمام الجنازة.”مبدأ الدين الصحيح”
“ اجاران ائام يغ بتول ” ددالم حال واجب مندي اتوتيدق واجب مندي مية
“Ajaran agama yang betul”didalam kes wajib mandi atau tidak wajib mandi mayat.
“หลักศาสนาที่ถูกต้อง”กรณีอาบน้ำศพ-ไม่อาบน้ำศพ
فغئانس اوسهامغئوناكن كانق-كانق سبائي فريسي اونتوق برتاهن
    • 1
    • 2