วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

สถาบันพระมหากษัตริย์

พระองค์ทรงห่วงใยประชาชน…‘ในหลวง-พระราชินี’พระราชทานเครื่องมือ-อุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ รพ.จุฬาใช้รักษาผู้ป่วยโควิด
โครงการทุ่งลิปะสะโง อันเนื่องมาจากแนวทางพระราชดำริ
ผู้ว่าฯ ยะลาเชิญพวงมาลาหลวง วางหน้าหีบศพ ส.ต.อ.อนุสรณ์ นุ่นปาน
28 ธันวาคม วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กองทัพภาคที่ 4 ประกอบพิธีถวายราชสักการะพระบรมรูป สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการสาธิตการทอผ้าจวนตานี จากกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านตรัง จ.ปัตตานี
รวมพลังชาวไทยมุสลิม เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์