วันอังคาร, 20 ตุลาคม 2563

สถาบันพระมหากษัตริย์

12 สิงหาคมวันแม่แห่งชาติ พสกนิกรชาวจังหวัดยะลา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
จิตอาสาพระราชทาน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร ให้ข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดีมีคุณภาพ
หน่วย พล.ร.15 จัด รถครัวสนาม สนับสนุน จังหวัดปัตตานี ในการจัดตั้ง โรงครัวพระราชทาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
จ.ยะลา จัดพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน
ปีติ ในหลวง พระราชินี พระราชทาน ส.ค.ส.2563 แก่ปวงชนชาวไทย
ในหลวง พระราชทานพรปีใหม่ 2563 แก่ปวงชนชาวไทย
กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทาน ส.ค.ส.ปีใหม่ 2563 ให้พสกนิกรสุขล้ำปีหนู
องคมนตรี ลงพื้นที่มอบถุงพระราชทานแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ในพื้นที่นราธิวาส
ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต