วันอาทิตย์, 11 เมษายน 2564

สถาบันพระมหากษัตริย์

28 ธันวาคม วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กองทัพภาคที่ 4 ประกอบพิธีถวายราชสักการะพระบรมรูป สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการสาธิตการทอผ้าจวนตานี จากกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านตรัง จ.ปัตตานี
รวมพลังชาวไทยมุสลิม เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
12 สิงหาคมวันแม่แห่งชาติ พสกนิกรชาวจังหวัดยะลา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
จิตอาสาพระราชทาน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร ให้ข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดีมีคุณภาพ
หน่วย พล.ร.15 จัด รถครัวสนาม สนับสนุน จังหวัดปัตตานี ในการจัดตั้ง โรงครัวพระราชทาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
จ.ยะลา จัดพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน
ปีติ ในหลวง พระราชินี พระราชทาน ส.ค.ส.2563 แก่ปวงชนชาวไทย
ในหลวง พระราชทานพรปีใหม่ 2563 แก่ปวงชนชาวไทย