วันอังคาร, 26 กันยายน 2566

บทความ

สร้างอาคารละหมาด หรือบาลาเซาะ ของกำลังพลและครอบครัว ไม่ใช่สร้างมัสยิด
วาทกรรม“เจาะเอ็นร้อยหวาย” เรื่องเล่าปากต่อปากบิดเบือนประวัติศาสตร์
ไทยพุทธ – ไทยมุสลิม “ร่วมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย”
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐในศูนย์ซักถาม
โฆษณาชวนเชื่อ บิดเบือน เกลียดชัง แตกแยก ของสื่อแนวร่วม
รู้เท่าทัน “ภัยแทรกซ้อน” ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ประณามการก่อเหตุรุนแรงรับเปิดเทอมของเด็ก ๆ ในพื้นที่ จชต.
ความเดือนร้อนความสูญเสียที่ กลุ่มผกร. ยัดเยียดให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่
การสร้างภูมิคุ้มกันในการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์เพื่อสกัด Fake News
รู้เท่าทัน และไม่ตกเป็นเครื่องมือของ Fake News