วันอาทิตย์, 11 เมษายน 2564

บทความ

“วันทหารผ่านศึก” วันสำคัญที่คนไทย ระลึกถึง “ผู้กล้า” ที่สละชีพเพื่อชาติ
ความอยู่รอดของไทยในสถานการณ์โลก กับทิศทางการเมืองระหว่างประเทศในภูมิภาค
“สันติสุขที่ยั่งยืน” เกิดจากความร่วมมือของประชาชน.
วัคซีนป้องกันโควิดฯ ที่ดีที่สุดตอนนี้ คือการป้องกันตนเอง และการเว้นระยะห่างทางสังคม
กฎหมายความมั่นคง เกราะป้องกันสิทธิและความปลอดภัยของคนในพื้นที่
Kenapa tentara harus memasukkan ke sekolah?
(SATU PADU) Kerana kami bersaudara. Masyarakat pelbagai budaya ialah masyarakat kehidupan bandar Pattani.
ช่วยกันนำเสนอเรื่องราวความจริง เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สังคมไทย
ความจำเป็น…ทำไม?ทหารต้องเข้าโรงเรียน
สังคมพหุวัฒนธรรม….สังคมแห่งวิถีเมืองปัตตานี (SATU PADU) เพราะเราคือพี่น้องกัน.