วันพุธ, 28 กุมภาพันธ์ 2567

บทความ

อย่าใช้กฎหมู่อยู่เหนือกฎหมาย! จริงหรือ! การกระทำผิดกฎหมายคือสันติภาพ?อย่าใช่กฎหมู่อยู่เหนือกฎหมาย!
อย่างหลงกลให้ที่พักพิงผู้ก่อเหตุรุนแรง โทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท
พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ วันนี้ยังคงมีความจำเป็นอยู่!
ประเทศไทย “วางตัวเป็นกลาง” เหตุขัดแย้ง อิสราเอล-ปาเลสไตน์
คดีตัวอย่างให้ที่พักพิงกลุ่ม ผกร…ศาลจังหวัดยะลาสั่งจำคุกสองผัวเมีย
ที่นี่ประเทศไทย…ประเทศไทยเปิดกว้างและให้สิทธิเสรีภาพในทุกด้าน
สร้างอาคารละหมาด หรือบาลาเซาะ ของกำลังพลและครอบครัว ไม่ใช่สร้างมัสยิด
วาทกรรม“เจาะเอ็นร้อยหวาย” เรื่องเล่าปากต่อปากบิดเบือนประวัติศาสตร์
ไทยพุทธ – ไทยมุสลิม “ร่วมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย”
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐในศูนย์ซักถาม