วันอาทิตย์, 10 ธันวาคม 2566

บทความ

การเลือกใช้ความรุนแรง มักจะจบลงด้วยความสูญเสีย
(SATU PADU) ศรัทธา เชื่อมั่น เพราะเราคือพี่น้องกัน
กลุ่มผู้ก่อเหตุรุแรงปลูกฝังความเชื่อผิดๆ สุดท้ายนำไปสู่ความสูญเสีย!
DNA หลักฐานสำคัญหาตัวผู้กระทำความผิด
“ท่านเวาะห์โต๊ะกือป๊ะ” ผู้เป็นที่เคารพของคนไทยพุทธและไทยมุสลิม
เหตุใดมวลชนจึงกลับหันหลังให้โจรใต้
“วันทหารผ่านศึก” วันสำคัญที่คนไทย ระลึกถึง “ผู้กล้า” ที่สละชีพเพื่อชาติ
ความอยู่รอดของไทยในสถานการณ์โลก กับทิศทางการเมืองระหว่างประเทศในภูมิภาค
“สันติสุขที่ยั่งยืน” เกิดจากความร่วมมือของประชาชน.
วัคซีนป้องกันโควิดฯ ที่ดีที่สุดตอนนี้ คือการป้องกันตนเอง และการเว้นระยะห่างทางสังคม