วันอังคาร, 26 กันยายน 2566

ศิลปะและวัฒนธรรม

เมาลิดสัมพันธ์เบตง สืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นมลายูในพื้นที่
ชาวเบตงเลือกซื้อขนมทำบุญ “วันสารทเดือนสิบ” สืบสานประเพณีวัฒนธรรม ศาสนา อัตลักษณ์ท้องถิ่นใต้
สืบสาน “บุหงาซีเร๊ะ” วัฒนธรรมท้องถิ่นชาวมลายูภาคใต้
เบตงเริ่มแล้ว! ร่วมสืบสานประเพณี แห่พระวัดกวนอิมภายใต้มาตรการป้องกันโควิด 19 อย่างเคร่งครัด
ยะลาดึงเยาวชนศาสนิกสัมพันธ์ สานพลัง 3 ศาสนา แตกต่างแต่ไม่แตกแยก
พิธียกเสาเอกอุโบสถ สืบสานประเพณีอันดีงาม ส่งเสริมความสามัคคีคนในพื้นที่
“ท่านเวาะห์โต๊ะกือป๊ะ” ผู้เป็นที่เคารพของคนไทยพุทธและไทยมุสลิม
แม่ทัพภาคที่ 4 ลงหาดใหญ่ แจกจ่ายอาหารรอบมัสยิด ต้อนรับฮารีรายอ
Satu Padu เราคือพี่น้องกัน
การให้ที่ยิ่งใหญ่คือการให้ไม่รู้จบ
    • 1
    • 2