วันศุกร์, 27 พฤศจิกายน 2563

ศิลปะและวัฒนธรรม

ปรากฎการณ์ใหม่ใน 3 จชต. 5 ศาสนารวมพลังสร้างสันติสุข
มัสยิดวังพญา ยะลา จัดแข่ง “กวนอาซูรอ” สืบสานประเพณี สานสัมพันธ์สามัคคีคนในชุมชน
ศอ.บต. สืบสานประเพณีพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา พร้อมฟื้นฟูวัดร้างในพื้นที่ จชต. เพื่อขวัญกำลังใจให้พุทธศาสนิกชน
พหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ ชาวไทยพุทธ มุสลิมในพื้นที่นราฯ ร่วมฉลองอายุวัฒนมงคล พระเทพศีลวิสุทธิ์
พิพิธภัณฑ์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวปัตตานี แหล่งศึกษาความหลากหลายวัฒนธรรม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
ส่งเสริมพระพุทธศาสนา สร้างสันติสุขในพื้นที่
ชาวนราธิวาส ร่วมกวนอาซูรอ สร้างความรักความสามัคคี
ประชาชนชาวยะลา ทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พยาบาลยะลา พร้อมใจทำบุญตักบาตร “วันพยาบาลแห่งชาติ”
ศอ.บต. ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี วัดบางนรา จ.นราธิวาส เพื่อสร้างหอฉันพระที่ยังไม่แล้วเสร็จ