วันศุกร์, 10 กรกฎาคม 2563

ศิลปะและวัฒนธรรม

งานเมาลิดกลาง จ.ยะลา จัดแข่งขันอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน 14 จว.ภาคใต้ เพื่อเป็นตัวแทนประกวดระดับประเทศ
ประมวลภาพ “ท่านเวาะ” นำไทยพุทธ-มุสลิม มาร่วมงานวัดเทพนิมิตร อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
ตื่นตาตื่นใจ!! ประชาชนนับพันชมแห่พระลุยไฟแม่กอเหนี่ยวยะลา พลังแห่งความศรัทธาของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน
พุทธ-มุสลิมนราฯ ร่วมพิธีฉลองอายุวัฒนมงคล ครบ 81 ปี พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา
อำเภอเบตง จัดเสวนา “3 ศาสนา 4 วัฒนธรรม นำพาเบตงสู่สันติสุข”
จัดยิ่งใหญ่!! “งานดะวะห์โลก” คาด 2 แสนคนเข้าร่วม ภาครัฐและเอกชน ร่วมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ หวังสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดยะลา
หลอมรวมคนสยาม 2 ประเทศ (ไทย-มาเลย์) ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ลดความขัดแย้งในพื้นที่
กว่าจะเป็นมัสยิดกลางปัตตานี มัสยิดที่สวยที่สุดในประเทศไทยในวันนี้
เสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ นำสันติสุขสู่ชายแดนใต้
พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมโกตาบารูแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่น