วันอาทิตย์, 12 กรกฎาคม 2563

ศิลปะและวัฒนธรรม

ผู้นำศาสนากว่า 10 องค์กร ร่วมพลังต่อต้านความรุนแรงในเดือนรอมฎอน
ร่วมเล่าขาน ตำนานเมืองเก่าปัตตานี ฟื้นฟูและสืบสานแหล่งวัฒนธรรมในพื้นที่
ฮาบีบอับดุลเลาะห์ อับดุลกอเดร์ฯ แห่งเยเมน เดินทางเยือน จชต. ก่อนเข้าสู่เดือนรอมฎอน
งานสมโภชเจ้าแม่โต๊ะโมะ เป็นไปอย่างคึกคัก นักท่องเที่ยวต่างชาติแห่เข้าร่วม
รอมฎอนปีนี้..ต้องดีกว่าที่ผ่านมา
รอมฎอนคืออะไร? ทำไมมุสลิมต้องถือศีลอด?
‘รอมฎอน’ เดือนศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิม
เจ้าหน้าที่ศิลปากรลงพื้นที่สำรวจเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหารอบเขตพื้นที่รอบมัสยิดกรือแซะ
ตลาดนัดภูมิปัญญา สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ท่าสาป เมืองยะลา