วันศุกร์, 17 กันยายน 2564

ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ

ทุเรียนแช่แข็ง Freeze dried ยะลา…ส่งออกจีน สร้างงาน สร้างรายได้ ประชาชนช่วงโควิด
มทภ.4 ตรวจเยี่ยมโรงงานแปรรูปผลไม้นราธิวาส รองรับผลผลิตจากเกษตรกร ลดวิกฤตห้วงโควิด
ชาวบ้านตลาดนิคม ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา ใช้ช่วงเวลา WFH ผลิตทุเรียนทอด สร้างรายได้ ช่วงทุเรียนออกสู่ท้องตลาด
ผู้ว่าฯนรา โปรโมท “ลองกองตันหยงมัส อินทรีย์วิถีไทย” สายพันธ์ดั่งเดิมอายุกว่า 200 ปี “ลองกองพระยาระแงะ” รสชาติหอมหวานเอกลักษณ์ของนราธิวาส
“ทองย้อย”ทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านกรงปินังยะลา ลูกค้าสั่งจองเพียบ!
ทุเรียนสะเด็ดน้ำตาชี ทุเรียนดีชายแดนใต้
ครม.อนุมัติตั้ง “คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ” มี “สำนักงานกำกับกิจการอวกาศแห่งชาติ” เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
“บอนสี ราชินีแห่งไม้ใบ” สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างงาน สร้างรายได้สู่ชุมชน
“ทุเรียนกวนเจาะไอร้อง” ส่งเสริม สร้างอาชีพ สร้างรายได้สู่ครอบครัว
ฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านโคกโก ขับเคลื่อนการเกษตรเพื่อประชาชน