ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ

นักท่องเที่ยวแห่ไหว้ขอพร ทวดบูเกี๊ยะ กลางทะเลสาบฮาลาบาลา จ.ยะลา
 นักท่องเที่ยวแข่งกินไก่เบตงคึกคัก ดึงอัตลักษณ์ไก่เบตง SOFT POWER ในพื้นที่เป็นสื่อในการนำเสนอการท่องเที่ยว
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ลงใต้  ตรวจด่านพรมแดน เพื่อการพัฒนาพื้นที่ จชต.
เร่งผลักดันพัฒนาด่านชายแดนไทย – มาเลย์ กระตุ้นเศรษฐกิจ ยกระดับการค้า การท่องเที่ยว
ท่องเที่ยวเบตงคึกคัก เดือนที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวเข้ามาราว 4 แสนคน
รัฐสนับสนุนอัตลักษณ์ท้องถิ่นวิถีมาลายู ผู้ผลิตผ้าพื้นถิ่นชุดบานง สร้างจุดขาย นำรายได้สู่ชุมชน
ไทย-มาเลย์ เร่งสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโก-ลก พัฒนาเพื่อการขนส่งและการท่องเที่ยว
เริ่มวันนี้! รถไฟเปิดเดินรถสายใต้ “กรุงเทพฯ-ปาดังเบซาร์”
ผู้แทนพิเศษรัฐบาล ลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงงานเซรามิกเบญจเมธา อ.ปานาเระ จ.ปัตตานี กระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนใต้
รัฐบาลส่งเสริมปลูกกาแฟ “โรบัสต้า สะบ้าย้อย” เป็นพืชเศรษฐกิจชายแดนภาคใต้ สร้างรายได้เพิ่มเกษตรกร