วันศุกร์, 27 พฤศจิกายน 2563

ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ

บทความพิเศษ : ตอน  การพัฒนา… โลกแห่งความเป็นจริง… “จะนะ เมืองอุตฯก้าวหน้าแห่งอนาคต”
เอกอัครราชทูตแคนาดา ชื่นชม การแก้ปัญหาเศรษฐกิจจากพิษ COVID-19 ใน พื้นที่ 3 จชต. ด้าน ศอ.บต.พร้อมรับนักลงทุนจากแคนาดาเข้ามาลงทุนในพื้นที่
สงขลาผ่อนปรนให้ขนส่งมาเลย์ผ่านแดนสะเดาได้!
ชาวเบตงปลื้มโครงการ “คนละครึ่ง” ช่วยกระตุ้นยอดขายของร้านค้า
ชาวสวนยางยะลาดีใจ เร่งนำผลผลิตออกสู่ตลาด หลังรัฐประกันรายได้ให้ชาวสวนยาง 60 บาท
จ.สงขลา ราคายางพุ่ง เตรียมเพิ่มโรงงานถุงมืออีก 3 โรงที่ อ.สะเดา
รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดยะลา ติดตามงานพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ถ้ามี NGO ค้านการสร้างอุตสาหกรรมระยองในวันนั้น ก็คงไม่มีระยองฮิในวันี้
“กาแฟบาตง” กาแฟคุณภาพสร้างรายได้สู่ชุมชน
สถานฑูตสหรัฐอเมริกาฯ เยี่ยมชมสกายวอล์คทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ร่วมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวพื้นที่เบตง