วันพุธ, 23 มิถุนายน 2564

ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ

“ทุเรียนกวนเจาะไอร้อง” ส่งเสริม สร้างอาชีพ สร้างรายได้สู่ครอบครัว
ฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านโคกโก ขับเคลื่อนการเกษตรเพื่อประชาชน
Thailand 2021 สถานีกลางบางซื่อ
กาแฟโรบัสต้าเบตง กระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวชายแดนใต้
พ่อเมืองสงขลา เปิดป้ายสตรีทอาร์ต สะบ้าย้อย ถิ่นกำเนินกาแฟโรบัสต้าของประเทศไทย
ล่องเรือ Dinner cruise ทานอาหาร ชมแม่น้ำปัตตานี ท่านละ 599 บาท
ผอ.ศปพร. เดินหน้าพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่นราธิวาส
หนุ่มยะลา ทำเมนู BURGER แปลก ขายเป็นอาชีพเสริม สร้างรายได้วันละเกือบหมื่น
เที่ยวหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 ย้อนรอยประวัติศาสตร์พรรคคอมมิวนิสต์มาลายา
วชช.ยะลา นำนักศึกษา “ลงแขกเกี่ยวข้าว” สืบสานวิถีทำนาดั้งเดิม สร้างพลังสามัคคี