วันเสาร์, 19 กันยายน 2563

ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ

สถานฑูตสหรัฐอเมริกาฯ เยี่ยมชมสกายวอล์คทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ร่วมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวพื้นที่เบตง
“ของขวัญปีใหม่ 2564” รมช.คมนาคม ลงพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดใช้งานท่าอากาศยานเบตง
“อัยเยอร์เวง” ทะเลหมอกที่สวยที่สุดของภาคใต้ พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวช่วงวันหยุดยาว
เตรียมขับเคลื่อน “เมืองอัจฉริยะ(Smart City)” เมืองสุไหงโก-ลก เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่
แม่ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจความเข้มงวดการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรค COVID-19 ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง
ท่าอากาศยานเบตง จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง จุดเริ่มต้นของการพัฒนาโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ติดตามความคืบหน้า การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
รัฐบาลเตรียมส่งมอบของขวัญปีใหม่ พร้อมเปิดท่าอากาศยานเบตง จ.ยะลา ปลายปีนี้
ยะลาผลักดันศูนย์ขยายพันธุ์ไผ่ สร้างอาชีพ สร้างความมั่นคงในพื้นที่
แลนด์มาร์คแห่งใหม่ “สนามบินไม้ไผ่เบตง” พร้อมเปิดให้บริการปลายปีนี้