วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ

7 สถานที่เที่ยว Unseen ยะลา สวยเจ๋งกว่าที่คิด?
“สวนลุงคิด” กรมทหารพรานที่ 42 แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ถ้ำกระแชง (Krachaeng Cave) เสน่ห์การท่องเที่ยวแบบสัมผัสธรรมชาติ
ร้อนนี้ไปเที่ยวน้ำตกกัน! น้ำตกกาลอ มหัศจรรย์ในท้องถิ่น อ.รามัน จ.ยะลา
“จิบกาแฟ-แลฟาร์ม-ตามรอยแม่” โข่งวัลเล่ย์ ฟาร์มตัวอย่างฯ พล.พัฒนา 4
ร้านค้าคนละครึ่งยะลา ขอบคุณโครงการดีๆ จากรัฐบาล
แหล่งท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ จชต. เศรษฐกิจฐานรากไปสู่ครัวเรือนให้ประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้วิถีพหุวัฒนธรรม
“ยกระดับคุณภาพชีวิต”ผลิตถุงผ้าคลุมรองเท้าสำหรับเดินบนสกายวอล์ค สร้างรายได้เสริมหลังได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19
ไม่ผิดหวัง…นักท่องเที่ยวทุกสารทิศเดินทางมา ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวงเบตง
ความคืบหน้า จะนะ เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต