วันเสาร์, 10 มิถุนายน 2566

ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ

ร้อนนี้ไปเที่ยวน้ำตกกัน! น้ำตกกาลอ มหัศจรรย์ในท้องถิ่น อ.รามัน จ.ยะลา
“จิบกาแฟ-แลฟาร์ม-ตามรอยแม่” โข่งวัลเล่ย์ ฟาร์มตัวอย่างฯ พล.พัฒนา 4
ร้านค้าคนละครึ่งยะลา ขอบคุณโครงการดีๆ จากรัฐบาล
แหล่งท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ จชต. เศรษฐกิจฐานรากไปสู่ครัวเรือนให้ประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้วิถีพหุวัฒนธรรม
“ยกระดับคุณภาพชีวิต”ผลิตถุงผ้าคลุมรองเท้าสำหรับเดินบนสกายวอล์ค สร้างรายได้เสริมหลังได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19
ไม่ผิดหวัง…นักท่องเที่ยวทุกสารทิศเดินทางมา ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวงเบตง
ความคืบหน้า จะนะ เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต
บทความพิเศษ : ตอน  การพัฒนา… โลกแห่งความเป็นจริง… “จะนะ เมืองอุตฯก้าวหน้าแห่งอนาคต”
เอกอัครราชทูตแคนาดา ชื่นชม การแก้ปัญหาเศรษฐกิจจากพิษ COVID-19 ใน พื้นที่ 3 จชต. ด้าน ศอ.บต.พร้อมรับนักลงทุนจากแคนาดาเข้ามาลงทุนในพื้นที่
สงขลาผ่อนปรนให้ขนส่งมาเลย์ผ่านแดนสะเดาได้!
เรื่องมาใหม่