วันอังคาร, 7 กรกฎาคม 2563

ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ

“ปลากุเลา” ของดีปัตตานี สร้างรายได้วิถีประมงพื้นบ้าน
Clean Our Ocean ทะเลดี ชีวีมีสุข จัดโดย สำนักงานบริหาร ทช.ที่7 (ปัตตานี) ลดใช้ถุงพลาสติก ลดขยะในท้องทะเล
รักโลกรักทะเล “วันทะเลโลกปัตตานี”
วัดพุทธาธิวาส…เจดีย์ใหญ่ใต้สุดแดนปลายด้ามขวาน
ฮาลา บาลา…นกเงือก และ…สันติสุข ใน 3 จชต.
แวะชม แวะเล่น 5 น้ำตกโดดเด่นในสามจังหวัดชายแดนใต้
อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาตันหยง
กรงปินังชูแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ขับเคลื่อนชุมชนไทยแลนด์ 4.0
บ่อน้ำร้อนเบตงคึกคักรับนักท่องเที่ยวมาเลย์เทศกาลฮารีรายอ
เทศกาลฮารีรายออีดิลฟิตรีนั่งรถจิ๊ปสมัยสงครามโลกเดินทางไปปักหมุดทะเลหมอกฆูนุงสีรีปัต