วันอังคาร, 18 มกราคม 2565

ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ

“ส่งต่อความห่วงใย” โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้ประชานในพื้นที่เบตง
“หมึกย่างรสเด็ดยะลา” น้ำจิ้มแซ่บๆ ฟินๆ สร้างรายได้ วันละครึ่งแสน
เบตงชี้แจง สร้างความเข้าใจการสร้างมาตรฐาน covid free seting (Thai stop covid) แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่
เทศบาลนครยะลา คว้ารางวัลชนะเลิศเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ
เริ่มลุยแล้ว!! ต่อความยาวรันเวย์”สนามบินเบตง”
ผู้ว่าฯ สงขลา พัฒนาด่านพรมแดนสะเดา เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดพื้นที่ท่องเที่ยว ระยะที่ 2 ตามนโยบายของรัฐบาล
เปิดด่านพรมแดนตากใบวันแรก ขนส่งสินค้าอุปโภค-บริโภค ระหว่างชายแดนไทยและมาเลเซีย ภายใต้มาตรการอย่างเคร่งครัด
ชาวบ้านยุโป ยะลา หันมาเลี้ยงด้วงขายออนไลน์ สร้างรายได้ สร้างอาชีพทางเลือกช่วงโควิด
“สะพานข้ามทะเลสาบสงขลา” ความหวังของชาวพัทลุง-สงขลา ช่วยร่นระยะเวลาการเดินทาง
“ไอเดียเก๋”หนุ่มนักศึกษายะลา เปิดร้านกาแฟสไตล์ Slow Bar ท่ามกลางธรรมชาติ สร้างรายได้ช่วงโควิด