วันพุธ, 28 กุมภาพันธ์ 2567

ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ

เริ่มวันนี้! รถไฟเปิดเดินรถสายใต้ “กรุงเทพฯ-ปาดังเบซาร์”
ผู้แทนพิเศษรัฐบาล ลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงงานเซรามิกเบญจเมธา อ.ปานาเระ จ.ปัตตานี กระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนใต้
รัฐบาลส่งเสริมปลูกกาแฟ “โรบัสต้า สะบ้าย้อย” เป็นพืชเศรษฐกิจชายแดนภาคใต้ สร้างรายได้เพิ่มเกษตรกร
ผู้ว่าฯยะลาผลักดัน “พระตำหนักสุขทาลัย” เป็นพื้นที่เรียนรู้ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบันนังสตา
ร่วมพัฒนาการท่องเที่ยวชายแดนใต้ ที่นี่น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของเบตง
โชว์ของดีเมืองเบตง ชูอัตลักษณ์ประจำถิ่น บนความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ยะลาเปิดการท่องเที่ยวแบบใหม่ ใส่ใจธรรมชาติ สัมผัสวิถีชีวิตชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่
ฤดูทุเรียนยะลาเริ่มแล้ว! “ลุยสวน” เก็บทุเรียนตาชี รสชาติดี สร้างรายได้ให้ชาวสวน
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 42 ชวนเที่ยวฟาร์มปลูกรักเบตง กระตุ้นเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น
กาแฟชายแดนใต้สู่คาเฟ่อเมซอน สร้างอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น พร้อมยกระดับสู่สากล