ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ

ผอ.ศปพร. เดินหน้าพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่นราธิวาส
หนุ่มยะลา ทำเมนู BURGER แปลก ขายเป็นอาชีพเสริม สร้างรายได้วันละเกือบหมื่น
เที่ยวหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 ย้อนรอยประวัติศาสตร์พรรคคอมมิวนิสต์มาลายา
วชช.ยะลา นำนักศึกษา “ลงแขกเกี่ยวข้าว” สืบสานวิถีทำนาดั้งเดิม สร้างพลังสามัคคี
“หินลานงาม บูเกะโต๊ะบีแด” แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศแห่งใหม่ อ.ยะหา จ.ยะลา
“Roti de forest AT YALA” โรตีใต้ต้นยางสไตล์ป่าในเมือง รสชาติอร่อย สร้างอาชีพ สร้างงานให้คนในพื้นที่.
เกษตรนราฯ ขับเคลื่อนปลูกกาแฟแบบครบวงจร ต่อยอดสู่การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนกาแฟ “บาตง”
ประติมากรรมปลากะพงขาวริมเขื่อนกั้นคลื่นวัดแหลมพ้อ จุดเช็คอินและสีสันการท่องเที่ยวแห่งใหม่ของ จ.สงขลา
7 สถานที่เที่ยว Unseen ยะลา สวยเจ๋งกว่าที่คิด?
“สวนลุงคิด” กรมทหารพรานที่ 42 แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง