วันอังคาร, 7 กรกฎาคม 2563

ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ

นายทุนจีนบุกปัตตานี ลงทุนทำเฟอร์นิเจอร์ส่งสหรัฐฯ สร้างอาชีพให้พี่น้องชายแดนใต้
จังหวัดนราธิวาส เชิญชวนท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่
จังหวัดยะลา ส่งเสริมเกษตรกร “ตามโครงการทุเรียนคุณภาพ”
“บิ๊กป้อม” เตรียมลงพื้นที่ตรวจติดตามงานพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ตามรอยอารยะธรรมบนดินแดนด้ามขวาน ตอน พระพุทธรูปปางไสยาสน์สมัยศรีวิชัย ในเมืองยะลา
เบตงฝึกอาชีพเพาะเห็ด ขยายโอกาสรองรับเมืองต้นแบบ
ศอ.บต. เปิดโครงการศูนย์กระจายสินค้า จชต. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ 3 จชต.ได้บริโภคเนื้อจากผลิตผลของคนในพื้นที่
ยะลา ระดมเจ้าที่ธนาคาร ให้บริการประชาชนยืนยันสิทธิ์ ” ชิมช้อปใช้ ” (มีคลิป)
ยะลาคึกคัก แห่ใช้สิทธิ์ “ชิม ช้อป ใช้”
ประชาชนนับพันจับจ่ายสินค้า ร้านค้ายะลาคึกคัก ในโครงการ “ชิม ช้อป ใช้”