วันเสาร์, 10 มิถุนายน 2566

ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ

นักท่องเที่ยวประทับใจ “เหินฟ้าสู่เบตง” ชมผืนป่าอเมซอนแห่งอาเซียน
“รอมฎอน ไนท์ยะลา” ปลุกเศรษฐกิจ ประชาชนแห่เที่ยว จับจ่าย คึกคัก สร้างรายได้ผู้ประกอบการ
“ปักหมุด” รองรับนักท่องเที่ยว “ดันเบตง” สู่ความยั่งยืน
“Yala fashion show on the skyชูลายผ้าอัตลักษณ์ประจำถิ่น ต่อยอดรายได้ให้กับชุมชน
“ขนมอาเก๊าะ” บางปู ขนมพื้นบ้านต้นตำรับชาววัง สร้างอาชีพ สร้างรายได้
ปัตตานี ยะลา นราธิวาส มีดีกว่าที่คิด?
ท่าอากาศยานนานาชาติเบตง พร้อมรับนักท่องเที่ยว “เที่ยวบินปฐมฤกษ์” 14 มี.ค.นี้
“สนามบินเบตง” ความสำเร็จรัฐบาล ความภาคภูมิใจของคน จชต.
หนุนชาวยะลา ต้นแบบเลี้ยงชันโรง แมลงเศรษฐกิจตัวใหม่ สร้างอาชีพ – รายได้
“ไทย-มาเลย์” ร่วมกันผลักดันเปิดช่องการเดินทางพิเศษ VTL ให้ผู้ฉีดวัคซีนครบ โดยไม่ต้องกักตัว
เรื่องมาใหม่