ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ

ถ้ำกระแชง (Krachaeng Cave) เสน่ห์การท่องเที่ยวแบบสัมผัสธรรมชาติ
ร้อนนี้ไปเที่ยวน้ำตกกัน! น้ำตกกาลอ มหัศจรรย์ในท้องถิ่น อ.รามัน จ.ยะลา
ยะลาเปิดตัวโครงการ”หลาดยะลา (Yala Market) “อำนวยความสะดวกด้านซื้อขายให้ประชาชนในยุคโควิด- 19
“คมนาคม” เดินหน้าเปิดให้บริการสนามบินตง จังหวัดยะลา ภายในเดือน เม.ย.นี้
คืบหน้ารถไฟฟ้าหลากสี สายสีแดง สายสีส้ม สายสีชมพู และสายสีเหลือง
“จิบกาแฟ-แลฟาร์ม-ตามรอยแม่” โข่งวัลเล่ย์ ฟาร์มตัวอย่างฯ พล.พัฒนา 4
ร้านค้าคนละครึ่งยะลา ขอบคุณโครงการดีๆ จากรัฐบาล
แหล่งท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ จชต. เศรษฐกิจฐานรากไปสู่ครัวเรือนให้ประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้วิถีพหุวัฒนธรรม
“ยกระดับคุณภาพชีวิต”ผลิตถุงผ้าคลุมรองเท้าสำหรับเดินบนสกายวอล์ค สร้างรายได้เสริมหลังได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19
ไม่ผิดหวัง…นักท่องเที่ยวทุกสารทิศเดินทางมา ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวงเบตง