ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ

นักท่องเที่ยวแห่เที่ยวชม สกายวอล์ค ทะเลหมอกอัยเยอร์เวงภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19
นายกฯ สั่งเร่งเปิดด่านชายแดนภาคใต้ต้อนรับนักท่องเที่ยว มี.ค.นี้
หนุนเกษตรกรยะลา เลี้ยงปลากือเลาะห์ – พวงชมพู กระตุ้นเศรษฐกิจ ขับเคลื่อนประชาชนอยู่ดี กินดี
ฝันที่เป็นจริง เที่ยวบินแรก…สู่สนามบินเบตง ยะลา
เบตงเตรีมจัดกิจกรรมวิ่ง Amazean Jungle Trail ผลักดันสู่ World Series สนามที่ 2 ของประเทศ
ท่องเที่ยวเบตงคึกคัก! กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ ภายใต้มาตรการควบคุมโควิด-19
อำเภอเบตงเร่งแก้ปัญหา กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกส้มโชกุนเบตงสีทอง ประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาด
“หยิบหมอกหยอกตะวัน” ส่องทะเลหมอก เขาโต๊ะนิ จุดชมวิวอันซีนใหม่สุดฟิน
เกษตรเบตง เร่งพัฒนาแปลงส้มโชกุนเบตงสู่มาตรฐาน GAP
เที่ยววันหยุดชมวิวเชิงเขาหน้าถ้ำ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านบันนังลูวา สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้ชุมชน