วันอาทิตย์, 22 พฤษภาคม 2565

ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ

ติดตามความคืบหน้าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมพื้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติเบตง
หาดสมิหลาเริ่มคึกคัก นักท่องเที่ยวนำบุตรหลานเข้ามาพักผ่อนเป็นจำนวนมาก ภายใต้มาตรการโควิด-19
โครงการนิคมอุตสาหกรรมสงขลา (อำเภอสะเดา) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนใต้
ภาครัฐมุ่งส่งเสริมปลูกทุเรียนคุณภาพ เพื่อส่งออก สร้างงานสร้างรายได้ที่มั่นคงในพื้นที่
ศอ.บต.เดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจฮาลาล จังหวัดชายแดนภาคใต้
เปิดแลนด์มาร์ค “ประตูสู่เมืองยะลา” วงเวียน “สังคมพหุวัฒนธรรมอาเซียน” บ้านบ่อเจ็ดลูก
ทิศทางและอนาตของทุเรียนคุณภาพชายแดนใต้ “จากหนึ่งคนสู่ทุกคน ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้างประโยชน์”
ทุเรียนแช่แข็ง Freeze dried ยะลา…ส่งออกจีน สร้างงาน สร้างรายได้ ประชาชนช่วงโควิด
มทภ.4 ตรวจเยี่ยมโรงงานแปรรูปผลไม้นราธิวาส รองรับผลผลิตจากเกษตรกร ลดวิกฤตห้วงโควิด
ชาวบ้านตลาดนิคม ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา ใช้ช่วงเวลา WFH ผลิตทุเรียนทอด สร้างรายได้ ช่วงทุเรียนออกสู่ท้องตลาด