วันอาทิตย์, 22 พฤษภาคม 2565

ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ

ผู้ว่าฯนรา โปรโมท “ลองกองตันหยงมัส อินทรีย์วิถีไทย” สายพันธ์ดั่งเดิมอายุกว่า 200 ปี “ลองกองพระยาระแงะ” รสชาติหอมหวานเอกลักษณ์ของนราธิวาส
“ทองย้อย”ทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านกรงปินังยะลา ลูกค้าสั่งจองเพียบ!
ทุเรียนสะเด็ดน้ำตาชี ทุเรียนดีชายแดนใต้
ครม.อนุมัติตั้ง “คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ” มี “สำนักงานกำกับกิจการอวกาศแห่งชาติ” เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
“บอนสี ราชินีแห่งไม้ใบ” สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างงาน สร้างรายได้สู่ชุมชน
“ทุเรียนกวนเจาะไอร้อง” ส่งเสริม สร้างอาชีพ สร้างรายได้สู่ครอบครัว
ฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านโคกโก ขับเคลื่อนการเกษตรเพื่อประชาชน
Thailand 2021 สถานีกลางบางซื่อ
กาแฟโรบัสต้าเบตง กระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวชายแดนใต้
พ่อเมืองสงขลา เปิดป้ายสตรีทอาร์ต สะบ้าย้อย ถิ่นกำเนินกาแฟโรบัสต้าของประเทศไทย