วันอังคาร, 18 มกราคม 2565

ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ

แหล่งท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ จชต. เศรษฐกิจฐานรากไปสู่ครัวเรือนให้ประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้วิถีพหุวัฒนธรรม
“ยกระดับคุณภาพชีวิต”ผลิตถุงผ้าคลุมรองเท้าสำหรับเดินบนสกายวอล์ค สร้างรายได้เสริมหลังได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19
ไม่ผิดหวัง…นักท่องเที่ยวทุกสารทิศเดินทางมา ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวงเบตง
ความคืบหน้า จะนะ เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต
บทความพิเศษ : ตอน  การพัฒนา… โลกแห่งความเป็นจริง… “จะนะ เมืองอุตฯก้าวหน้าแห่งอนาคต”
เอกอัครราชทูตแคนาดา ชื่นชม การแก้ปัญหาเศรษฐกิจจากพิษ COVID-19 ใน พื้นที่ 3 จชต. ด้าน ศอ.บต.พร้อมรับนักลงทุนจากแคนาดาเข้ามาลงทุนในพื้นที่
สงขลาผ่อนปรนให้ขนส่งมาเลย์ผ่านแดนสะเดาได้!
ชาวเบตงปลื้มโครงการ “คนละครึ่ง” ช่วยกระตุ้นยอดขายของร้านค้า
ชาวสวนยางยะลาดีใจ เร่งนำผลผลิตออกสู่ตลาด หลังรัฐประกันรายได้ให้ชาวสวนยาง 60 บาท
จ.สงขลา ราคายางพุ่ง เตรียมเพิ่มโรงงานถุงมืออีก 3 โรงที่ อ.สะเดา