วันพฤหัสบดี, 4 มิถุนายน 2563

ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ

สนามบินเบตง ท่าอากาศยานแห่งใหม่ลำดับที่ 29 ของ ทย. เปิดทำการบิน มิ.ย. 63
กรมพัฒนาที่ดิน เดินหน้าเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนพืชเศรษฐกิจ 3 จชต.
หอการค้าไทย – มาเลย์ ร่วมมือทางการค้าและการลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
ทะเลหมอกบ้านบูยง ชุมชนแห่งสันติ (มีคลิป)
เบตงคึกคัก!! ชาวไทยเชื้อสายจีนไหว้บรรพบุรุษเทศกาลเช้งเม้ง
“ชีวิตดี๊ดีที่อ่าวมะนาว”ทะเลธรรมชาติ สู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดนราธิวาส
สนามบินเบตง เตรียมเปิดให้บริการปี 2563
โครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” อ.เบตง จ.ยะลา
นักท่องเที่ยวมาเลย์-สิงคโปร์แห่ร่วมงานสมโภชเจ้าแม่กวนอิมเบตงคึกคัก
นราฯดึงนักท่องเที่ยวมาเลย์ ขยายตลาดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่