วันพุธ, 3 มิถุนายน 2563

ทั่วไป

สงขลาเริ่มคลายล็อกเดินทางข้ามจังหวัดได้ โดยไม่ต้องขออนุญาต
จังหวัดสงขลา “ร่วมแบ่งปันน้ำใจ”มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
กำลังพลจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”
ฉก.ทพ.41 กับโครงการ “สานฝัน ปันรอยยิ้ม สู่สันติสุข” บรรเทาความเดือดร้อน และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น
กอ.รมน.ภาค 4 สน. แจงกรณีชายอ้างตัวเป็นทหารยศสิบเอกยิงปืนขึ้นฟ้า ฉลองต้อนรับวันฮารีรายอในพื้นที่สายบุรี จ.ปัตตานี
จุฬาราชมนตรี ประกาศผลการดูดวงจันทร์ กำหนดวันรายออิฎิ้ลฟิตริ ประจำปีฮิจเราะฮ์ ศักราช 1441 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2563
แม่ทัพเปิดตู้ปันสุขหน้าค่ายสิรินธร เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อโควิด-19
Army Delivery ส่งขนมหวาน ส่งความสุขให้ประชาชน
ศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (EMR 40 ชั่วโมง)
ข่าวดี ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม ศบค.ย้ำ “เบาใจได้ แต่อย่าวางใจ”