ทั่วไป

เร่งสร้างความเข้าใจแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก และสมาชิกอบต.ในพื้นที่เบตง
ผู้บัญชาการทหารสูงสุดลงใต้ ตรวจเยี่ยมลูกน้อง สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน
ยอมมอบตัวแล้ว นักโทษที่ติดโควิดแล้วหนีจากโรงพยาบาลเบตง
กองทัพภาคที่ 4 ยืนยันไม่มีน้ำมันรั่วไหลหรือสูญหาย ย้ำการบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิงมีขั้นตอนรัดกุมและเป็นไปตามระเบียบที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
ประธานกรรมการอิสลามยะลา เชิญชวนพี่น้องมุสลิมรับวัคซีนโควิด -19 เพื่อลดความรุนแรงของอาการและการเสียชีวิต
ยะลา “ยกเลิกประกาศ” ไม่ฉีดวัคซีนรัฐไม่บริการ พร้อมชวน ปชช. รับวัคซีน ณ จุดบริการต่าง ๆ
ผอ.ศบค.ส่วนหน้า ลงใต้ พบปะผู้นำศาสนา 4 จังหวัด หารือติดตามสถานการณ์โควิด-19
จนท.ด่านยะลาเน้นย้ำ ผู้เดินทางเข้าพื้นที่ ต้องมีหลักฐานฉีดวัคซีน
“กองทัพเรือห่วงใยประชาชน” เตรียมยุทโธปกรณ์ พร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ 24 ชม.
ด่านยะลาคัดกรองต่อเนื่อง คนเข้า-ออกจังหวัด ต้องฉีดวัคซีน 1 เข็ม