วันเสาร์, 19 กันยายน 2563

ทั่วไป

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา มอบเงินช่วยเหลือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่ผู้ป่วยในพื้นที่จชต.
เร่งเพิ่มศักยภาพสภาสันติสุขตำบล เพื่อพัฒนา และขับเคลื่อนพื้นที่ จชต.
ฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก จัดกิจกรรม “ราษฎร์รัฐร่วมใจ ป้องกันภัยใต้” ในพื้นที่ 3 จชต.
แม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมปลูกจิตสำนึกเยาวชนในพื้นที่ “เข้าใจ ศรัทธา ผูกพัน สถาบันหลักแห่งแผ่นดิน”
จนท. กดดันฝ่ายตรงข้าม สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนพื้นที่
USAID เข้าหารือผู้แทน ศอ.บต. เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหา จชต.
เดินหน้าปฏิบัติติการเชิงรุกกดดันกลุ่มก่อเหตุ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน
กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบถุงยังชีพ “น้ำใจไทย สู่พี่น้อง ในพื้นที่ จชต.”
ฝ่ายความมั่นคงใต้ คุมเข้มป้องกันเหตุความไม่สงบในพื้นที่ต่อเนื่อง
ร่วมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ“ตามยุทธศาสตร์ประชาชนมีส่วนร่วม” เพิ่มขีดความสามารถให้กำลังพลในพื้นที่