วันอาทิตย์, 11 เมษายน 2564

ทั่วไป

ประกาศจุฬาราชมนตรี แนวปฏิบัติเดือนรอมฎอน ปี 64 ให้ทุกมัสยิด มุสลิมทุกคนปฏิบัติอบ่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19
ประเดิมฉีดเข็มแรกวัคซีน ‘ซิโนแวค’ เข็มแรกที่สุไหงโก-ลก
พิธีรับ – ส่ง มอบหน้าที่ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 คนใหม่ ย้ำพร้อมพัฒนา นำพาหน่วยสู่ความเข้มแข็ง สร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อประชาชน
เดินทางไกลประจำเดือน พัฒนาสัมพันธ์กับชุมชนรอบค่าย
ทหารพรานจิตอาสา ร่วมกับชาวบ้านซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำประปาในพื้นที่ยะหา
สงขลาร่วมบูรณาการทุกภาคส่วนคุมเข้มป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564
ถือศิลอดเดือนรอมฎอน….พิธีศักดิ์สิทธิ์ของอิสลาม
“เสริมสร้างทักษะชีวิต สร้างอาชีพ” กลุ่มคนพิการและผู้ดูแล ต.สะเอะ อ.กรงปินัง จ.ยะลา
“ใส่ใจ ห่วงใย ประชาชน” หน่วยเฉพาะกิจยะลา ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเปราะบางอำเภอรามัน
เปิดผลคะแนนเลือกตั้งชิงตำแหน่งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลในพื้นที่ 3 จชต.