วันเสาร์, 10 มิถุนายน 2566

ทั่วไป

“กองทัพไม่ทอดทิ้งประชาชน” เยี่ยมอาการบาดเจ็บกำลังพล กำชับทุกหน่วยเพิ่มความเข้มงวดรักษาความปลอดภัยในพื้นที่
รองแม่ทัพภาคที่ 4 ติตามการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ สกัดกั้นการลักลอบขนย้ายสิ่งผิดกฎหมาย ตามแนวชายแดน
ผบ.ฉก.สงขลา ร่วมกิจกรรมละศีลอดเดือนรอมฎอน ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม
เปิดเวทีประชาคม เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่สุไหงโก-ลก
“รอมฏอนสัมพันธ์ สร้างสรรค์ชุมชน” พบปะพูดคุย ร่วมละศีลอด สร้างสังคมสันติสุข
เบตงสร้างความปลอดภัย ประชาชนออกมาจับจ่ายซื้อของช่วงเดือนรอมฎอน
ผู้ช่วย ผบ ทบ. ลงใต้ เยี่ยมกำลังพล ฟังแผนดูแลพื้นที่ช่วงรอมฎอนและเทศกาลสงกรานต์
ผบ.ทบ. เป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพ จ.ส.อ.อิสระ ทหารกล้าชายแดนใต้ เสียชีวิตเหตุคนร้ายลอบวางระเบิด ที่นราธิวาส
“ขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันแสวงหาทางออก และอย่าปิดประตูตายในการพูดคุยสันติสุข”
ยะลาเฝ้าระวังพื้นที่ต่อเนื่อง สร้างความปลอดภัยประชาชน หลังขยาย พรก.ฉุกเฉิน ต่อ 3 เดือน
เรื่องมาใหม่