วันอังคาร, 18 มกราคม 2565

ทั่วไป

สถานเอกอัครราชทูตไทย และ สถานกงสุลใหญ่ ในมาเลเซียประชาสัมพันธ์ให้คนที่อยู่เกินเวลากำหนด overstay และไม่มีวีซ่า เร่งลงทะเบียนขอกลับไทย ขีดเส้นตาย 30 มิถุนายนนี้
ห่วงใยประชาชน ประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนักรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID-19 ณ ตลาดรอมฎอน
เริ่มละหมาดวันนี้! มัสยิดกลางปัตตานีเตรียมพื้นที่ตามมาตรการโควิด ก่อนเปิดมัสยิดให้ละหมาดวันศุกร์และตาราเวี๊ยะ
แม่ทัพภาคที่ 4 ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 แก่บุคลากรทางแพทย์โรงพยาบาลสนามสงขลา
นราฯเร่งจัดระเบียบคนในพื้นที่ พร้อมตรวจตลาดในช่วงเดือนรอมฎอน
ฝ่ายความมั่นคงยะลา คุมเข้มพื้นที่ ห้วงสงกรานต์-รอมฎอน อำนวยความสะดวกให้ประชาชน
3 ฝ่ายเบตง ออกตรวจสถานที่บันเทิง ร้านอาหาร เพื่อควบคุมสถานการณ์ไวรัสโควิด-19
ประกาศจุฬาราชมนตรี แนวปฏิบัติเดือนรอมฎอน ปี 64 ให้ทุกมัสยิด มุสลิมทุกคนปฏิบัติอบ่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19
ประเดิมฉีดเข็มแรกวัคซีน ‘ซิโนแวค’ เข็มแรกที่สุไหงโก-ลก
พิธีรับ – ส่ง มอบหน้าที่ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 คนใหม่ ย้ำพร้อมพัฒนา นำพาหน่วยสู่ความเข้มแข็ง สร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อประชาชน