วันจันทร์, 4 กรกฎาคม 2565

ทั่วไป

เจ้าหน้าที่ความมั่นคง 3 ฝ่าย ร่วมแถลงผลการปฏิบัติติงานการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ จชต.
จนท.ด่านยะลาย้ำ ไม่จำเป็นยิ่งยวดงดเดินทาง เข้า – ออกพื้นที่
ผบ.ฉก.นราธิวาส ลุยถึงสวนทุเรียน เหมารับซื้อทุเรียน ถึงที่ ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ในช่วงวิกฤตโควิค 19
ด่านพรมแดนเบตง เพิ่มความเข้มคัดกรองพนักงานขับรถบรรทุกสินค้าจากประเทศมาเลเซีย หลังพบพนักงานติดเชื้อโควิด
ชาวตำบลถ้ำทะลุ อ.บันนังสตา จ.ยะลา เดินหน้าหมู่บ้านตัวอย่างฉีดวัคซีนหมู่ สร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19
ยะลาสั่งปิดบ้านบูเก๊ะ ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา คุมโควิด-19 ระบาด
เผยนราธิวาสมีผู้เสียชีวิตสะสม 53 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.02 ซึ่งสูงกว่าภาพรวมของประเทศ
ทหารเร่งช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนมังคุด อุดหนุนผลผลิตเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่กำลังพล
จนท.3 ฝ่ายยะลาคัดกรองเข้ม! เรียกตรวจรถทุกคันป้องกันโควิด-19 ระบาดในพื้นที่
ผบ.ฉก.นราธิวาส เหมาทุเรียนพันธุ์พื้นเมือง 1 ตัน ช่วยเหลือชาวบ้านในยามวิกฤติโควิด-19 หลังจากการประกาศปิดหมู่บ้าน