วันศุกร์, 14 พฤษภาคม 2564

ทั่วไป

ทหารพรานจิตอาสา ร่วมกับชาวบ้านซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำประปาในพื้นที่ยะหา
สงขลาร่วมบูรณาการทุกภาคส่วนคุมเข้มป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564
ถือศิลอดเดือนรอมฎอน….พิธีศักดิ์สิทธิ์ของอิสลาม
“เสริมสร้างทักษะชีวิต สร้างอาชีพ” กลุ่มคนพิการและผู้ดูแล ต.สะเอะ อ.กรงปินัง จ.ยะลา
“ใส่ใจ ห่วงใย ประชาชน” หน่วยเฉพาะกิจยะลา ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเปราะบางอำเภอรามัน
เปิดผลคะแนนเลือกตั้งชิงตำแหน่งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลในพื้นที่ 3 จชต.
รับมอบพันธุ์ไก่พระราชทาน แก่สมาชิกศูนย์ประชาชนพันธุ์ดี
ฎีกายืนประหารบังฟัตกับพวก ฆ่ายกครัว 8 ศพ ผู้ใหญ่บ้าน ใน จ.กระบี่
นายกฯ มอบรางวัล อสม.ดีเด่นระดับชาติ ปี 64 ขอบคุณที่เสียสละช่วยดูแลสุขภาพคนไทย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานดินฝังศพแก่อส.ทพ.ที่เสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่