วันอาทิตย์, 10 ธันวาคม 2566

ทั่วไป

ร่วมแก้ไขปัญหา รักษาความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชน
ซะกาตฟิตเราะห์คืออะไร? ใครบ้างที่ต้องจ่ายซะกาตฟิตเราะห์?
ยกระดับคุมเข้มเมืองเศรษฐกิจชายแดนเบตง ป้องกันการก่อเหตุ สร้างความอุ่นใจให้กับประชาชน
“กองทัพไม่ทอดทิ้งประชาชน” เยี่ยมอาการบาดเจ็บกำลังพล กำชับทุกหน่วยเพิ่มความเข้มงวดรักษาความปลอดภัยในพื้นที่
รองแม่ทัพภาคที่ 4 ติตามการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ สกัดกั้นการลักลอบขนย้ายสิ่งผิดกฎหมาย ตามแนวชายแดน
ผบ.ฉก.สงขลา ร่วมกิจกรรมละศีลอดเดือนรอมฎอน ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม
เปิดเวทีประชาคม เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่สุไหงโก-ลก
“รอมฏอนสัมพันธ์ สร้างสรรค์ชุมชน” พบปะพูดคุย ร่วมละศีลอด สร้างสังคมสันติสุข
เบตงสร้างความปลอดภัย ประชาชนออกมาจับจ่ายซื้อของช่วงเดือนรอมฎอน
ผู้ช่วย ผบ ทบ. ลงใต้ เยี่ยมกำลังพล ฟังแผนดูแลพื้นที่ช่วงรอมฎอนและเทศกาลสงกรานต์