วันเสาร์, 10 มิถุนายน 2566

ทั่วไป

มทภ.4 พร้อมคณะฯ ต้อนรับ ศาสตราจารย์ พลเอก ตันศรี ซุลกิฟลี ไซนัล อะบิดิน ผู้อำนวยความสะดวกกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข จชต.
ไม่ได้มีการแย่งชิงศพแต่อย่างใด มีคนพยายามบิดเบือดให้เกิดความเข้าใจผิด กรณี เหตุบังคับใช้กฎหมาย พื้นที่ อ.ธารโต เมื่อ 21 ก.พ.66
IRC ร่วมกับ ศอ.บต. ขับเคลื่อนมิติด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ จชต.
ยะลาซ้อมแผนเสมือนจริง สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในพื้นที่
คณะผู้บริหาร GISB HOLDINGS ประเทศมาเลเซีย เข้าพบแม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพให้กับเยาวชนในพื้นที่
ติดตามอาการอย่างใกล้ชิด…หลังแพทย์ทหารบินเฮลิคอปเตอร์ด่วน ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์
“บ้านห่วงใย” จากใจ GLO พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในพื้นที่ จชต.
กอ.รมน.ภาค 4  ส่วนหน้า แจง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามตรวจสอบกิจกรรมบิดเบือนประวัติศาสตร์ (มีคลิป)
“แว่นตาเพื่อพี่น้อง 3 จชต.” กอ.รมน.ภาค 4 สน.ลงนาม MOU ร่วมกับแว่นท๊อปเจริญ สานต่อโครงการดีๆ เพื่อพี่น้องชายแดนภาคใต้
กอ.รมน.เอาจริง! ตั้งทหาร-ตำรวจ ตรวจสอบดำเนินคดีกิจกรรมบิดเบือนประวัติศาสตร์
เรื่องมาใหม่