วันจันทร์, 1 มิถุนายน 2563

ทั่วไป

ยะลาเดินสวนสนาม วัน อส.เสริมสร้างขวัญกำลังใจเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
พิธีสวนสนามและกระทำสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดปัตตานี
ปัตตานี ดึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยกำลัง 3 ฝ่าย เฝ้าดูแลรักษาความสงบช่วงเลือกตั้ง
การแข่งขันฟุตซอล “สันติสุข Southern FA CUP” ครั้งที่ 4
การดำเนินงานขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายภาคใต้
หัวหน้าคณะพูดคุยฯ พบปะพูดคุยผู้นำศาสนา 3 จชต. หารือแนวทางแก้ไขปัญหา จชต.
ผู้ว่าฯนราธิวาส ลงพื้นที่เยียวยาสร้างขวัญกำลังใจครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่
นราธิวาส ออกเยี่ยมมัสยิด พบปะผู้นำศาสนา ตามโครงการ”ประชารัฐร่วมใจ สู่ใต้สันติสุข”
“วันทหารผ่านศึกปัตตานี” จัดบำเพ็ญกุศลทางศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม เพื่อรำลึกถึงวีรชนผู้กล้าหาญ
จนท.ฝ่ายความมั่นคงยะลา คุมเข้มจุดเสี่ยง สกัดบุคคล –ยานพาหนะ สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน