วันอาทิตย์, 7 มิถุนายน 2563

ทั่วไป

การดำเนินงานขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายภาคใต้
หัวหน้าคณะพูดคุยฯ พบปะพูดคุยผู้นำศาสนา 3 จชต. หารือแนวทางแก้ไขปัญหา จชต.
ผู้ว่าฯนราธิวาส ลงพื้นที่เยียวยาสร้างขวัญกำลังใจครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่
นราธิวาส ออกเยี่ยมมัสยิด พบปะผู้นำศาสนา ตามโครงการ”ประชารัฐร่วมใจ สู่ใต้สันติสุข”
“วันทหารผ่านศึกปัตตานี” จัดบำเพ็ญกุศลทางศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม เพื่อรำลึกถึงวีรชนผู้กล้าหาญ
จนท.ฝ่ายความมั่นคงยะลา คุมเข้มจุดเสี่ยง สกัดบุคคล –ยานพาหนะ สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน
มทภ.4 ลงพื้นที่ อ.ปากพนัง นครศรีธรรมราช ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อน “ปาบึก”
ร.10โปรดเกล้าผู้ว่าฯร.10โปรดเกล้าผู้ว่าฯมอบแก่ญาติ ตชด.
“เสธ.โต้ง” พบปะ พูดคุยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชคต.ในพื้นที่นราธิวาส
รองนายกรัฐมนตรี ลงนราธิวาส เคารพศพพระมรณภาพจากเหตุไฟใต้