วันอังคาร, 11 สิงหาคม 2563

ทั่วไป

“บิ๊กเดฟ” เน้นย้ำการพูดคุยเพื่อสันติสุข จะต้องร่วมมือกัน เพื่อนำสันติสุขกลับคืนสู่ จชต.
มทภ.4 เยี่ยมค่ายบำบัดยาเสพติดสงขลา ตามความมุ่งหมาย “คืนคนดีสู่สังคม คืนบุตรหลานให้กับครอบครัว”
นายกฯ ลงพื้นที่นครศรีธรรมราช เยี่ยมช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อน “ปาบึก”
“ญาลันนันบารูจูเนียร์” สร้างจิตอาสา สร้างน้องๆห่างไกลยาเสพติด (มีคลิป)
บรรยากาศการใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าปัตตานีคึกคัก
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ
“ถังแก๊สคอมโพสิต” ถังแก๊สเพื่อความปลอดภัยชายแดนภาคใต้ (มีคลิป)
“บิ๊กแดง”ลงพื้นที่ปัตตานี สั่งการรักษาความสงบช่วงเลือกตั้ง
ผบ.ทบ.ลงพื้นที่ เยี่ยมปอเนาะญาลันนันบารู ให้กำลังใจผู้ติดยาเสพติด คืนคนดีสู่ครอบครัว
ตัวแทนชมรมอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น จังหวัดปัตตานี ร่วมโครงการป้องกันอาชญากรรม และการจัดการความขัดแย้งในชุมชน