วันพุธ, 6 กรกฎาคม 2565

ทั่วไป

แม่ทัพภาคที่ 4 น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา สร้างความปลอดภัย สร้างสันติสุขอย่างถาวรและยั่งยืน
จนท.สามฝ่ายยะลา เฝ้าระวังเข้มพื้นที่เสี่ยง สกัดการก่อเหตุคนร้ายตอบโต้
“เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน ฉก.ยะลา” แก่ ครู นักเรียน อ.รามัน ควบคู่ ป้องกัน โควิด-19 ปลูกจิตสำนึก ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ครูโรงเรียนยะลาเข้มคัดกรองนักเรียน ลดเสี่ยงโควิด-19 หลังหยุดตรุษจีนหลายวัน
เปิดเวทีสภาสันติสุขตำบล สร้างชุมชนเข้มแข็ง ปฏิเสธการใช้ความรุนแรงในพื้นที่
ผบ.ฉก.นราฯ เยี่ยมปลอบขวัญให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ จากเหตุคนร้ายรอบระเบิดในพื้นที่ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
ชาวยะลาตรวจสอบสิทธิ์ “เราชนะ”ที่ ธนาคารกรุงไทย คึกคัก
ผอ.ศปพร. เปิดการฝึกทบทวน โครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน (อรบ.) เพื่อแสดงออกถึงพลังในความสามัคคีของประชาชนในพื้นที่
ชาวยะลา ร่วมลงทะเบียน “เราชนะ” เยียวยาโควิดรอบ 2 แล้ว หลังรัฐเปิดให้ลงในวันแรก
“คนละครึ่ง”ยะลาคึกคัก ประชาชนแห่ใช้สิทธิ์จับจ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่