วันอังคาร, 4 สิงหาคม 2563

ทั่วไป

หน่วยความมั่นคงใต้คุมเข้ม อำนวยความสะดวกให้ประชาชนห้วงเดือนรอมฎอน
“วันนี้ที่รอคอย” แม่ทัพภาคที่ 4 มอบหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินในพื้นที่ อ.สุคิริน
กองทัพเพื่อประชาชน!! พี่ทหารทำน้ำแข็งโบราณแจกจ่ายให้กับประชาชนและเด็กๆในพื้นที่
แม่ทัพภาคที่ 4 ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตมาเลเซีย ประจำประเทศไทย เยือนพื้นที่ จชต.
รัฐบาลให้ความสำคัญศูนย์ “ตาดีกา” เชื่อสามารถผลิตเยาวชนคนดีสู่สังคมได้
ตร.กาบังดึงเยาวชนที่ติดยาเสพติด มาฝึกอาชีพสร้างอนาคตแก่เยาวชนในพื้นที่
“เพื่อประชาชน …พวกผมไม่เคยเหนื่อย” อส.ยะลาฝึกเข้ม เพิ่มขีดความสามารถ ดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่
ยะลาอำนวยความสะดวกเต็มที่ หลังประชาชนเดินทางกลับทำงานวันแรก
กอ.รมน.ภาค 4 สน. ย้ำโครงการ”พาคนกลับบ้าน” ยึดหลักกฎหมาย เปิดโอกาสผู้เห็นต่างกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุข
คณะผู้แทน OIC เยี่ยมชุมชนสองวิถี บ้านทรายขาว จ.ปัตตานี