วันจันทร์, 23 พฤษภาคม 2565

ทั่วไป

แม่ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจกำลังพล เน้นย้ำปฏิบัติงานอยู่เสมอ “สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน”
ปรับระดับพื้นที่ควบคุมโควิด-19 เริ่มวันที่ 1 เม.ย.65
ฝ่ายความมั่นคงยะลาคุมเข้มพื้นที่ ขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อีก 3 เดือน
รอง ผบ.ทสส.(ทบ.) พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา
อาลัยทหารกล้าชายแดนใต้ พิธีรดน้ำศพ-ส่งศพ “อส.ทพ.จิโรจ” กลับภูมิลำเนา
ร่วมพลังชาวบันนังสตาต่อต้านความรุนแรง ปกป้องผู้บริสุทธิ์
“ส่งเสริมพัฒนา” ฟาร์มตัวอย่างพี่น้องชาวไทยพุทธและไทยมุสลิม ด้วยความรัก ความเข้าใจ ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม
ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) ในพื้นที่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
เน้นย้ำกำลังพล สร้างความปลอดภัยห้วงเดือนรอมฎอน ภายใต้มาตรการป้องกัน COVID-19
ร่วมเปิดวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าด่าน ส่งเสริมพหุวัฒนธรรม การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข