วันเสาร์, 10 มิถุนายน 2566

ทั่วไป

ชาวตากใบสานใจสู่สันติ ร่วมพัฒนาพื้นที่ สร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน
“รั้วของชาติต้องสะอาด” แม่ทัพภาคที่ 4 สุ่มตรวจสารเสพติดกำลังพลในค่ายทหารสิรินธร จ.ปัตตานี
“ศานติ สานต่อ ชายแดนใต้สันติสุข” แม่ทัพภาคที่ 4 เน้นการมีส่วนร่วม พร้อมก้าวเดินไปกับพี่น้องประชาชน
เสพสื่ออย่างมีสติ…ชี้แจงกรณีรถชนด่านนราธิวาส ยืนยันมีแสงไฟส่องสว่างเพียงพอ
ประชาชนชายแดนใต้ที่ไร้สัญชาติ กว่า 2,200 คน เข้ารับการตรวจสารพันธุกรรม DNA
“รัฐไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคให้แก่ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบฯ
รัฐบาลร่วมขับเคลื่อนส่งเสริมพลังสตรี สร้างสันติสุขชายแดนใต้
ร่วมเฝ้าระวังป้องกันเหตุ สร้างพื้นที่ปลอดภัย สร้างความอุ่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว
“ร่วมพลังสร้างสันติสุข” ร่วมขับเคลื่อนหาแนวทางแก้ปัญหาพื้นที่ จชต.
คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขฯ ร่วมขับเคลื่อนนำสันติสุขอย่างยั่งยืน
เรื่องมาใหม่