วันพุธ, 6 กรกฎาคม 2565

ทั่วไป

ร่วมพลังชาวบันนังสตาต่อต้านความรุนแรง ปกป้องผู้บริสุทธิ์
“ส่งเสริมพัฒนา” ฟาร์มตัวอย่างพี่น้องชาวไทยพุทธและไทยมุสลิม ด้วยความรัก ความเข้าใจ ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม
ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) ในพื้นที่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
เน้นย้ำกำลังพล สร้างความปลอดภัยห้วงเดือนรอมฎอน ภายใต้มาตรการป้องกัน COVID-19
ร่วมเปิดวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าด่าน ส่งเสริมพหุวัฒนธรรม การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
“ร่วมใจสร้างบ้านผู้ยากไร้” ขจัดความยากจน พัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น
แถลงร่วม 3 ฝ่าย สรุปผลการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
พบร่างครูแล้ว! ปฏิบัติการค้นหาครูตกคอสะพานพื้นที่อ.สุคิริน
ทหารลุยน้ำท่วม มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัย
เบตงฝึกทบทวนด้านยุทธวิธีให้แก่ (ชรบ.) สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่