วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

การเมือง/มั่นคง

เบตงเฝ้าระวังเข้ม! ป้องกันการก่อเหตุ ในห่วงวันชาติมาเลเซีย 31 ส.ค. นี้
สมช.ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมพื้นที่ชายแดน ที่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
หวั่นตอบโต้! เบตงเฝ้าระวังต่อเนื่อง ตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะที่ผ่านเข้ามาในพื้นที่
ฝ่ายความมั่นคงยะลาเฝ้าระวังต่อเนื่อง หลังขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ต่ออีก 3 เดือน เริ่มวันนี้วันแรก (20มิ.ย.65)
ผบ.ฉก.นราธิวาส ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพชุดปฏิบัติการลาดตระเวนทางน้ำ ตามแนวชายแดนไทย-มาเลย์
แถลงร่วม 3 ฝ่าย ขับเคลื่อนการพัฒนา จชต. ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม
“บิ๊กช้าง” ต้อนรับ ผบ.สูงสุดมาเลเซีย ผลักดันความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
เพียงการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ ไม่ใช่การบังคับใช้กฎหมาย หลังสื่อโซเชียลกลุ่มขบวนการ ปั่นกระแส FAKE NEWS สร้างความหวาดกลัว
จุดตรวจ POP UP ควบคุมพื้นที่ ลดความรุนแรง สร้างความปลอดภัยให้ประชาชน
ฝ่ายความมั่นคงยะลาพร้อม คุมเข้มสร้างความปลอดภัย ป้องกันเหตุร้าย