วันพฤหัสบดี, 21 มกราคม 2564

การเมือง/มั่นคง

เยี่ยมให้กำลังใจชุดปฏิบัติงานจรยุทธ์ เน้นย้ำสร้างพื้นที่ให้มีความปลอดภัย
หน่วยความมั่นคงยะลาคุมเข้มพื้นที่เสี่ยงป้องกันการก่อเหตุร้ายในพื้นที่
ฝ่ายความมั่นคงเบตง ออกลาดตระเวนเส้นทางธรรมชาติ ป้องกันการลักลอบเข้าไทยผิดกฎหมาย
ผบ.ทสส.ติดตามมาตรการการป้องกันโควิด 19 แนวชายแดนไทย-มาเลเซีย สกัดกั้นผู้ลักลอบหนีคนเข้าเมืองตามแนวชายแดนสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
จนท.เฝ้าระวัง การก่อเหตุ สร้างสถานการณ์ ครบ 17 ปี ปล้นปืนค่ายปิเหล็ง
ผบ.ฉก.สงขลา สั่งคุมเข้ม เฝ้าระวังการลักลอบการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ป้องกันโควิด-19
สกัดกลุ่มแรงงานต่างด้าว 11 คน แอบข้ามแม่น้ำโก-ลก อย่างผิดกฎหมาย!
ซักซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยเมืองเศรษฐกิจ 8 เมืองหลัก อ.สุไหงโก-ลก
แม่ทัพภาคที่ 4 มอบนโยบายเสริมสร้าง อุดมการณ์ ความรู้ ยุทธวิธีสู่การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผู้ว่านราฯสั่งล่าตัวนายหน้านำต่างด้าวเข้าประเทศ หวั่นแพร่เชื้อโควิด-19