วันศุกร์, 5 มิถุนายน 2563

การเมือง/มั่นคง

ฝ่ายความมั่นคงยะลาเพิ่มความเข้มงวด ป้องกันคนร้าย ฉวยโอกาสเข้ามาก่อเหตุในพื้นที่
ขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ในพื้นที่ 3 จชต.เพิ่มอีก 3 เดือน
“ลงพื้นที่จริง คุมเข้มจริง ทุกมาตรการ ปฏิบัติการลาดตระเวนพิสูจน์ทราบเเหล่งหลบซ่อนพักพิงโจร”
ยะลา คลายล็อก เฟส 3 วันแรก ให้ประชาชนเดินทางข้ามจังหวัดได้
แม่ทัพภาคที่ 4 ประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและสั่งการ
ซักซ้อมการฝึกทบทวนต่อต้านการซุ่มโจมตีสามารถปฏิบัติได้จริงเมื่อเกิดสถานการณ์
รองนายกรัฐมนตรี สั่งตั้ง บก.ควบคุมศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เข้มใช้กฎหมายจริงจัง
สกรีนเข้มช่องทางธรรมชาติสุไหงโก-ลก ป้องกันผู้หลบหนีเข้ามาโดยไม่คัดกรองโรคโควิด-19
นายกรัฐมนตรี ประกาศเคอร์ฟิว ทั่วประเทศ เพื่อจุดมุ่งหมายสำคัญหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19
ฝ่ายความมั่นคงยะลา เข้มข้น ตรวจคัดกรองมาตรการรับมือ COVID-19 ตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินหยุดยั้งการแพร่กระจายเชื้อ