วันจันทร์, 23 พฤษภาคม 2565

การเมือง/มั่นคง

แถลงร่วม 3 ฝ่าย ขับเคลื่อนการพัฒนา จชต. ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม
“บิ๊กช้าง” ต้อนรับ ผบ.สูงสุดมาเลเซีย ผลักดันความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
เพียงการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ ไม่ใช่การบังคับใช้กฎหมาย หลังสื่อโซเชียลกลุ่มขบวนการ ปั่นกระแส FAKE NEWS สร้างความหวาดกลัว
จุดตรวจ POP UP ควบคุมพื้นที่ ลดความรุนแรง สร้างความปลอดภัยให้ประชาชน
ฝ่ายความมั่นคงยะลาพร้อม คุมเข้มสร้างความปลอดภัย ป้องกันเหตุร้าย
ยะลาปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลปีใหม่
ฝ่ายความมั่นคงคุมเข้ม พร้อมกำชับหน่วยในพื้นที่ ดูแลช่วงเทศกาลปีใหม่ ควบคู่ป้องกันโควิด
สั่งคุมเข้มตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย รองรับการเปิดประเทศ (Covid Free Setting)
ยกระดับคุมเข้มชายแดนไทย-มาเลเซีย สกัดกั้นเชื้อโควิด “โอไมครอน”
แม่ทัพภาคที่ 4 เยี่ยมกำลังพล เน้นย้ำเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่