วันพฤหัสบดี, 4 มีนาคม 2564

การเมือง/มั่นคง

เพิ่มกองกำลังตามแนวชายแดน สกัดกั้นขนย้ายสิ่งของผิกฎหมาย
แม่ทัพภาคที่ 4 นำกำลังร่วม 3 ฝ่าย แถลงคุมเข้มสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
เฝ้าระวังชายแดนใต้ 4 เดือนกองกำลังเทพสตรีจับกุมแรงงานข้ามชาติ 38 ครั้ง 250 คน
ผู้ว่าฯนราธิวาส เน้นย้ำต้องหยุดการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19
เยี่ยมให้กำลังใจชุดปฏิบัติงานจรยุทธ์ เน้นย้ำสร้างพื้นที่ให้มีความปลอดภัย
หน่วยความมั่นคงยะลาคุมเข้มพื้นที่เสี่ยงป้องกันการก่อเหตุร้ายในพื้นที่
ฝ่ายความมั่นคงเบตง ออกลาดตระเวนเส้นทางธรรมชาติ ป้องกันการลักลอบเข้าไทยผิดกฎหมาย
ผบ.ทสส.ติดตามมาตรการการป้องกันโควิด 19 แนวชายแดนไทย-มาเลเซีย สกัดกั้นผู้ลักลอบหนีคนเข้าเมืองตามแนวชายแดนสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
จนท.เฝ้าระวัง การก่อเหตุ สร้างสถานการณ์ ครบ 17 ปี ปล้นปืนค่ายปิเหล็ง
ผบ.ฉก.สงขลา สั่งคุมเข้ม เฝ้าระวังการลักลอบการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ป้องกันโควิด-19