วันเสาร์, 10 มิถุนายน 2566

การเมือง/มั่นคง

ตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนในพื้นที่นราธิวาส
เฝ้าระวังแนวชายแดนไทย – มาเลเซีย ป้องกันลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
แม่ทัพภาคที่ 4 เปิดแผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2565
แม่ทัพภาค 4 สั่งเพิ่มกำลังสกัดเข้ม! แนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ตลอด 24 ชั่วโมง
ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ เสริมศักยภาพกำลังเจ้าหน้าที่ สร้างความมั่นคงปลอดภัยแก่ประชาชน
ผบช.สตม.ลุยเอง! ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานป้องกันชายแดนด่านหน้าในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
อาเซียน จัดประชุมร่วมมือทางทหารในภูมิภาค สร้างเครือข่ายความร่วมมือความมั่นคงด้านไซเบอร์
ติดตามสถานการณ์ต่อเนื่อง! ผบ.ฉก.นราธิวาส ร่วมฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติควบคุมพื้นที่ตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย พื้นที่นราธิวาส
ผบ.ฉก.นราฯสร้างเข้าใจ พี่น้องประชาชนในพื้นที่ “โครงการเสริมสร้างรั้วตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย”
จริงหรือชาวเกาะสะท้อนอดอยาก หลังถูกปิดหมู่บ้านนานนับเดือน
เรื่องมาใหม่