วันศุกร์, 14 พฤษภาคม 2564

การเมือง/มั่นคง

แม่ทัพเน้นย้ำการควบคุมพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้แก่พี่น้องประชาชน
แถลงร่วม 3 ฝ่าย แจงงานสำคัญรอบเดือน เน้นเพิ่มความเข้มพื้นที่ชายแดน เร่งปรับแผนควบคุมเส้นทาง เพิ่มประสิทธิภาพงานการข่าว พร้อมรับฟังเสียงประชาชนผ่านเวทีสภาสันติสุขตำบล
ผช.ผบ.ทบ. ประชุมหน่วยงานความมั่นคง ติดตาม ปรับแผนการทำงานดูแลพื้นที่ชายแดนใต้
ผบ.ฉก.ยะลา ตรวจเยี่ยม ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ เน้นย้ำนโยบายสั่งการของ ผอ.รมน.ภาค 4
ผู้การฯยะลา สั่งเข้มสกัดวัยรุ่นป่วนเมือง ย้ำดำเนินการตามกฎหมายไม่ละเว้น!
พบปะโฆษกชาวบ้านในพื้นที่ 4 อำเภอ จังหวัดสงขลา
ผบ.ฉก.สงขลา เพิ่มกองกำลังตามแนวชายแดน สกัดกั้นขนย้ายสิ่งของผิกฎหมาย
เพิ่มกองกำลังตามแนวชายแดน สกัดกั้นขนย้ายสิ่งของผิกฎหมาย
แม่ทัพภาคที่ 4 นำกำลังร่วม 3 ฝ่าย แถลงคุมเข้มสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
เฝ้าระวังชายแดนใต้ 4 เดือนกองกำลังเทพสตรีจับกุมแรงงานข้ามชาติ 38 ครั้ง 250 คน