วันพฤหัสบดี, 21 มกราคม 2564

สังคม

ผู้นำศาสนาในพื้นที่ จ.ยะลา ร่วมให้การต้อนรับ คณะธรรมยาตราแห่งสันติภาพ ที่เดินทางถึง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา อย่างอบอุ่น
ยะลา จัดค่าย “ต้นกล้าประชากรคุณภาพ” ปลูกฝังอุดมการณ์ความรัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม
ศอ.บต. และ ยูนิเซฟ ประเทศไทย หารือจัด MOU เพื่อแก้ไขปัญหา พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กและสตรีในพื้นที่ จชต.
สหภาพยุโรปเปิดตัวโครงการ “EU COVID-19 Three Southern Border Provinces” รับมือ และฟื้นฟูผลกระทบจากโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่องละหมาดอีฎิ้ลอัดฮา และการเชือดสัตว์พลีทาน (กุรบาน)
ชาวบ้านสายสุราษฎร์ จังหวัดยะลา “ดีใจ” รัฐบาลสร้างถนน เร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
‘กรมบัญชีกลาง’ พร้อมจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด–19 คนละ 3,000 บาท
นราธิวาส ยังสุ่มเสี่ยงโควิด-19 ยังไม่อนุญาติละหมาดวันศุกร์ ที่มัสยิด
ประกาศจุฬาราชมนตรี ผ่อนปรน ให้ละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์)
‘คนไทยไม่ทิ้งกัน’ ภารกิจช่วยเหลือคนไทยในมาเลเซีย