วันอาทิตย์, 11 เมษายน 2564

สังคม

แม่ทัพภาคที่ 4 พบปะโฆษกชาวบ้าน สื่อสารสร้างความเข้าใจนโยบายแก้ปัญหาชายแดนใต้
เดือนรอมฎอนอันประเสริฐ
ลดช่องว่าง สร้างความเข้าใจ ร่วมแก้ไขปัญหาความรุนแรง
เดินหน้าช่วยเหลือ โครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ใส่ใจ ห่วงใย ประชาชนกลุ่มเปราะบาง”
ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เยี่ยมชาวไทยพุทธ ในกิจกรรมพัฒนาชุมชนไทยพุทธให้เข้มแข็งและยั่งยืน ในพื้นที่ จชต.
ผู้นำศาสนาในพื้นที่ จ.ยะลา ร่วมให้การต้อนรับ คณะธรรมยาตราแห่งสันติภาพ ที่เดินทางถึง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา อย่างอบอุ่น
ยะลา จัดค่าย “ต้นกล้าประชากรคุณภาพ” ปลูกฝังอุดมการณ์ความรัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม
ศอ.บต. และ ยูนิเซฟ ประเทศไทย หารือจัด MOU เพื่อแก้ไขปัญหา พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กและสตรีในพื้นที่ จชต.
สหภาพยุโรปเปิดตัวโครงการ “EU COVID-19 Three Southern Border Provinces” รับมือ และฟื้นฟูผลกระทบจากโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่องละหมาดอีฎิ้ลอัดฮา และการเชือดสัตว์พลีทาน (กุรบาน)