วันอังคาร, 27 กุมภาพันธ์ 2567

สังคม

ช่วยเหลือเยียวยาครอบคลุมทุกมิติ ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จชต.
สธ.แจงสถานการณ์โควิดยะลาพุ่ง ติดเชื้อในบ้าน-งานแต่ง-งานเลี้ยง
ผู้ว่าฯ ยะลา เตือนประชาชน ปฏิบัติตามคำสั่ง ศบค.ยะลา อย่างเคร่งครัด
แม่ทัพภาคที่ 4 พบปะโฆษกชาวบ้าน สื่อสารสร้างความเข้าใจนโยบายแก้ปัญหาชายแดนใต้
เดือนรอมฎอนอันประเสริฐ
ลดช่องว่าง สร้างความเข้าใจ ร่วมแก้ไขปัญหาความรุนแรง
เดินหน้าช่วยเหลือ โครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ใส่ใจ ห่วงใย ประชาชนกลุ่มเปราะบาง”
ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เยี่ยมชาวไทยพุทธ ในกิจกรรมพัฒนาชุมชนไทยพุทธให้เข้มแข็งและยั่งยืน ในพื้นที่ จชต.
ผู้นำศาสนาในพื้นที่ จ.ยะลา ร่วมให้การต้อนรับ คณะธรรมยาตราแห่งสันติภาพ ที่เดินทางถึง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา อย่างอบอุ่น