วันเสาร์, 19 กันยายน 2563

สังคม

ยะลา จัดค่าย “ต้นกล้าประชากรคุณภาพ” ปลูกฝังอุดมการณ์ความรัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม
ศอ.บต. และ ยูนิเซฟ ประเทศไทย หารือจัด MOU เพื่อแก้ไขปัญหา พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กและสตรีในพื้นที่ จชต.
สหภาพยุโรปเปิดตัวโครงการ “EU COVID-19 Three Southern Border Provinces” รับมือ และฟื้นฟูผลกระทบจากโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่องละหมาดอีฎิ้ลอัดฮา และการเชือดสัตว์พลีทาน (กุรบาน)
ชาวบ้านสายสุราษฎร์ จังหวัดยะลา “ดีใจ” รัฐบาลสร้างถนน เร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
‘กรมบัญชีกลาง’ พร้อมจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด–19 คนละ 3,000 บาท
นราธิวาส ยังสุ่มเสี่ยงโควิด-19 ยังไม่อนุญาติละหมาดวันศุกร์ ที่มัสยิด
ประกาศจุฬาราชมนตรี ผ่อนปรน ให้ละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์)
‘คนไทยไม่ทิ้งกัน’ ภารกิจช่วยเหลือคนไทยในมาเลเซีย
เดือนรอมฎอน 2563 ชาวมุสลิมทั่วโลกอยู่อย่างไรในวิกฤต “COVID-19”