วันศุกร์, 10 กรกฎาคม 2563

สังคม

‘ชาวเบตง’ ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2563 ขอพรให้สามจังหวัดภาคใต้เกิดความสงบสุข
ศอ.บต. เดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนโอรัง อัสรี
ขับเคลื่อน “กำปงตักวา” กำหนดยุทธศาสตร์ 1 มัสยิด 1 ตำบล หนุนสร้างสันติสุขชายแดนใต้
ฮูเซ็น สาเมาะ เด็กยะลาสร้างชื่อกระหึ่มโลก! ชนะเลิศทดสอบท่องจำกุรอ่านนานาชาติ รับเงินรางวัลราว 13 ล้านบาท
ชาวบันนังสตาประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านความรุนแรงทุกรูปแบบ
Mesyuaratkan untuk membincangkan tuntutan hak asasi manusia oleh Jawatankuasa Perlindungan Hak Asasi Manusia di Wilayah Sempadan Selatan.
คณะกรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ จชต. ประชุมหารือข้อเรียกร้องเรื่องสิทธิมนุษยชน (ภาษาอาหรับ)
คณะกรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ จชต. ประชุมหารือข้อเรียกร้องเรื่องสิทธิมนุษยชน (ภาษายาวี)
คณะกรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ จชต. ประชุมหารือข้อเรียกร้องเรื่องสิทธิมนุษยชน 
“คืนคนดีสู่สังคม” พิธีปิดค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด (Camp 35 ) จังหวัดปัตตานี รุ่นที่ 2