วันศุกร์, 10 กรกฎาคม 2563

สังคม

ชาวบันนังสาเรง เดินขบวนต่อต้านความรุนแรง จากเหตุลอบวางระเบิด อส.ชุดคุ้มครองครู (มีคลิป)
ชาวไทยมุสลิมปัตตานี ร่วมละหมาดฮารีรายออีดิลฟิตรีอย่างคึกคัก
ศอ.บต. ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเด็กกำพร้าในพื้นที่ พร้อมเติมเต็มช่องว่าง สร้างโอกาส ให้มีที่ยืนในสังคม
กิจกรรมการบริการสาธารณสุข เพื่อฟื้นฟูผู้ต้องขัง จังหวัดปัตตานี
กอ.รมน.ภาค 4 สน. มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เนื่องในเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1440
รวมพลังสตรีจิตอาสาชายแดนใต้ “ชวนทำความดีเดือนรอมฏอน 2562” (มีคลิป)
แม่ทัพภาคที่ 4 อวยพรพี่น้องมุสลิม ในโอกาสเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ฮ.ศ.1440 (มีคลิป)
โฆษก กอ.รมน.ภาค 4 สน. เผย เวทีสภาสันติสุข สามารถตอบโจทย์การแก้ปัญหาชายแดนใต้ (มีคลิป)
ผลงานของ ศปพร. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคน จชต.
ฮาบีบ เช็ค อัลซักกอฟ ผู้สืบเชื้อสาย นบีมูฮัมหมัด ชื่นชมการแก้ไขปัญหาภาคใต้ของรัฐบาลไทย