วันอาทิตย์, 12 กรกฎาคม 2563

สังคม

ประวัติศาสตร์ของศาสนาอิสลาม ในประเทศไทย (มีคลิป)
ศปบ.จชต.สนับสนุนสายอาชีวศึกษาสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
เผยข้อมูลงบอุดหนุนจากรัฐของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่ จชต.
“ญาลันนันบารูจูเนียร์” สร้างจิตอาสา สร้างน้องๆห่างไกลยาเสพติด (มีคลิป)
แสดงพลังละหมาดฮายัด ประณามต่อต้านการก่อเหตุรุนแรงต่อผู้บริสุทธิ์
ชาวสตูลแสดงพลังต่อต้านความรุนแรง (มีคลิป)
“เปิดใจ” ผู้เข้าร่วมโครงการญาลันนันบารู(มีคลิป)
บัณฑิตอาสาฯ ส่งต่อความสุข ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ลงพื้นที่เปิดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชาติ พิทักษ์ชาติเกิด บนพื้นแผ่นดินไทย”
แม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมส่งผู้แสวงบุญ อินเดีย-เนปาล รุ่นที่ 2